POOL | SNOOKER | PYRAMIDE | KARAMBOL
Slovak Billiards Federation

Kontakt

Slovenský Biliardový Zväz o.z. – Samuel Koniar /koniar@sbiz.sk/, 0907 194 669

Junácka 6, 832 80, Bratislava

IČO: 31753825, DIČ: 2020876418

Č. účtu: 2621705782/1100