POOL | SNOOKER | PYRAMIDE | KARAMBOL
Slovak Billiards Federation

Konferencia SBiZ konaná 22.4.2017 v Trenčíne – dokumenty

Prezenčná listina z Konferencie SBIZ 2017

SBIZ návrh rozpočtu 2017

Stanovy Národný športový Zväz SBIZ  final 2017

Uznesenie Konferencie SBIZ 2017

Zápisnica z Konferencie SBIZ 2017